Tähised ja ühikud

Is this your test? Login to manage it. If not, you can develop an exam just like it.

This is a non-interactive preview of the quiz content.

1.
1 point
Võimsuse ühik on
2.
1 point
............. - füüsikaline suurus, mis iseloomsutab pöördenurga muutust ajaühikus
3.
1 point
Kiirenduse ühiik on
4.
1 point
Aja tähis on
5.
1 point
................. - mõõteriist voolutugevuse mõõtmiseks
6.
1 point
....................... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ajaühikus tehtud töö hulka.
7.
1 point
............... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele.
8.
1 point
Kiirenduse tähis on
9.
1 point
Töö ühik on
10.
1 point
....................... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha raskust.
11.
1 point
.......................... - mõõteriist jõu mõõtmiseks
12.
1 point
Milline järgnevatest valemitest väljendab Newtoni II seadust.
13.
1 point
Temperatuuri ühik on
14.
1 point
...................- energia, mida omavad vastikmõjus olevad kehad.
15.
1 point
Voolutugevuse tähis on
16.
1 point
Töö tähis on
17.
1 point
Ruumala tähis on
18.
1 point
Ainehulga tähis on
19.
1 point
........... füüsikaline suurus, mis on võrdne massi ja kiiruse korrutisega.
20.
1 point
...................... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus
21.
1 point
Jalakäija kõnnib 12 kilomeetrist vahemaad 2 tundi. Kui suur on tema liikumise kiirus?
22.
1 point
Võimsuse arvutamise valem on
23.
1 point
Töö arvutamise valem on
24.
1 point
Kiiruse arvutamise valem on
25.
1 point
Massi tähis on
26.
1 point
Voolutugevuse ühik on
27.
1 point
Aja ühik on
28.
1 point
Impulsi tähis on
29.
1 point
Jõu ühik on
30.
1 point
Valgustustugevuse tähis on
31.
1 point
...........- mõõteriist temperatuuri mõõtmiseks
32.
1 point
Jõu arvutamise valem on
33.
1 point
Võimsuse tähis on
34.
1 point
Valgustustugevuse ühik on
35.
1 point
Kiirenduse arvutamise valem on
36.
1 point
Massi põhiühik on
37.
1 point
Nurkiiruse ühik on
38.
1 point
Jõu tähis on
39.
1 point
Pindala tähis on
40.
1 point
............... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab liikumise kestvust
41.
1 point
Ainehulga ühik on
42.
1 point
................ - füüsikaline suurus, mis iseloomsutab tehtud töö hulka ajaühikus
43.
1 point
...................... - mõõteriist. kiiruse mõõtmiseks
44.
1 point
Pikkuse tähis on
45.
1 point
Temperatuuri tähis on
46.
1 point
......................... - suurus, mida saab mõõta
47.
1 point
............... - mõõteriist massi mõõtmiseks
48.
1 point
.................... füüsikaline suurus, mis iseloomustab läbitud vahemaad ajaühikus
49.
1 point
Pikkuse ühik on
50.
1 point
................- energia, mida omavad liikuvad kehad