11klElektriväli_ja_magnetväli

Is this your test? Login to manage it. If not, you can develop a quiz just like it.

This is a non-interactive preview of the quiz content.

1.
1 point
Pikkuse tähis
2.
1 point
Teisenda. 5 mA =.........A
3.
1 point
Voolutugevuse tähis on
4.
1 point
Elektrivälja tugevuse ühik on
5.
1 point
..................- füüsikaline suurus, mis võrdub mingisse elektrostaatilise välja punkti asetatud elektrilaengu potentsiaalse energia ja laengu suuruse suhtega
6.
1 point
Leia õige valem voolutugevuse arvutamiseks.
7.
1 point
Pikkuse ühik on
8.
1 point
Magnetinduktsiooni ühik on
9.
1 point
Teisenda. 0, 000 000 006 C = ....................nC
10.
1 point
Jõu tähis on
11.
1 point
................ - mõõteriist voolutugevuse mõõtmiseks
12.
1 point
Magnetinduktsioon on
13.
1 point
............................... - füüsikaline suurus, mis näitab elektrivälja poolt tehtava töö hulka
14.
1 point
Magnetinduktsiooni tähis on
15.
1 point
..................... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ajaühikus juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu hulka.
16.
1 point
Kirjuta lühidalt. q= 5 C.
17.
1 point
Voolutugevuse ühik on
18.
1 point
U=A/g. Eelneva valemi abil saab arvuatda ............. suurust.
19.
1 point
E=U/d. Eelneva valemi abilsaab arvutada ............ suurust.
20.
1 point
Elektrivälja potentsiaali tähis on
21.
1 point
.........................- füüsikaline suurus, mis iseloomustab magnetväljas ühikulise pikkusega vooluga juhtmele mõjuvat magnetjõudu.
22.
1 point
Käesoleva valemi E= U/d abil saab arvutada elektrivälja tugevuse suurust kui on teada punktde vaheline vahekaugus ja elektrilaengu suurus.
23.
1 point
Teisenda. 0,02 mA= .....A
24.
1 point
B= F/I*l*sinα. Eelneva valemi abil saab arvutada ....... suurust.
25.
1 point
................ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab sündmuse kestvust
26.
1 point
Teisenda. 1000 mA =.........A
27.
1 point
Teisenda. 1,2 m =......cm
28.
1 point
Aja tähis
29.
1 point
Elektrivälja tugevuse tähis on
30.
1 point
Jõu ühik on
31.
1 point
................ - füüsikaline suurus mis iseloomustab keha võimet osaleda elektromagnetilises vastastikmõjus
32.
1 point
Pinge tähis on
33.
1 point
.............. - füüsikaline suurus mis iseloomustab elektrilaengule mõjuv jõu suurust elektriväljas.
34.
1 point
Töö tähis on .....
35.
1 point
Teisenda. 0, 000 007 C = ......μC
36.
1 point
Teisenda. 50 cm= ....m
37.
1 point
Mida näitab suurus 4A?
38.
1 point
Pinge ühik on
39.
1 point
Aja ühik on
40.
1 point
Töö ühik on
41.
1 point
Magnetväljas liikuvale osakesel mõjub Lorentzi jõu.
42.
1 point
Elektrilaengu tähis on
43.
1 point
..................... - mõõteriist aja mõõtmiseks
44.
1 point
Elektrivälja potentsiaali ühik on
45.
1 point
Elektrilaengu ühik on