Provera znanja

Is this your test? Login to manage it. If not, you can generate an assessment just like it.

1.
1 point
Šta je "mrežni bonton"?
2.
1 point
Koliko osoba mora da prijavi lažni Fb nalog da bi se deaktiviralo?
3.
1 point
U kojem procentu e- pošta učestvuje u širenju virusa?
4.
1 point
Pretvaranje da ste neko drugi na internetu je
5.
1 point
Možete verovati informacijama koje pronađete na Web lokacijama poznatih organizacija.
6.
1 point
Šta je šikaniranje?
7.
1 point
Šta je grooming?
8.
1 point
Šta je Zafi.D?
9.
1 point
Šta je fišing?
10.
1 point
Kako se šire računarski virusi?