silly places

Is this your test? Login to manage it. If not, you can generate an assessment just like it.

1.
1 point
att lugna/lindra
2.
1 point
att tveka
3.
1 point
att verka som
4.
1 point
utmanare
5.
1 point
kanske
6.
1 point
ganska
7.
1 point
passande
8.
1 point
specifika
9.
1 point
då och då
10.
1 point
ständig
11.
1 point
det sist nämnda
12.
1 point
rykte
13.
1 point
trots
14.
1 point
uttval
15.
1 point
klenig
16.
1 point
att ta en promenad
17.
1 point
att misslyckas
18.
1 point
många
19.
1 point
oavsett
20.
1 point
att göra anspråk på
21.
1 point
att avstå
22.
1 point
det visar sig
23.
1 point
att avslöja
24.
1 point
fördomsfritt
25.
1 point
något sötare