test_styczeń_PP

Is this your test? Login to manage it. If not, you can build a test just like it.

1.
1 point
Zaznacz parametry Klienta, który może wnioskować o Biznes Pożyczkę:
2.
1 point
Klientka wraz z Kolegą chcą otworzyć rachunek osobisty. Pan osiąga dochód w wys. 3000 netto, Pani w wysokości 2500 netto. Oboje deklarują chęć posiadania wspólnego konta w Meritum Banku. Ile bezpiecznych kopert zostanie wydanych przy podpisaniu umowy?
3.
1 point
Klient wnioskuje o 1,5 mln Biznes Hipoteki. W jakiej formie musi rozliczać się z US, by taka kwota była dla niego dostępna?
4.
1 point
Na jaką kwotę powinny być wykonywane operacje bezgotówkowe, by posiadacz karty był zwolniony z opłaty za obsługę Karty Kierowcy?
5.
1 point
Ile wynosi maksymalny okres kredytowania dla Klienta starającego się o Biznes Pożyczkę na oświadczenie (nie jest w grupie uprzywilejowanej)?
6.
1 point
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:
7.
1 point
Klient wnioskuje o Pożyczkę Hipoteczną dla osób indywidualnych. Jako zabezpieczenie proponuje mieszkanie o pow. 80m² warte 500.000 zł. Dochód, który osiąga to 4000 netto. Zobowiązania miesięczne są łącznie na kwotę 2600 zł. Saldo zobowiązań: 40.000 PLN. O jaką kwotę Pożyczki Hipotecznej Klient może wnioskować, przy założeniu, że LTV wyniesie 50%?
8.
1 point
Zaznacz prawdziwe odpowiedzi:
9.
1 point
Klient chce wnioskować o Biznes Pożyczkę na warunkach uproszczonych, jakie dokumenty musi przedstawić:
10.
1 point
Ile wynosi wypłata z bankomatu przy Koncie Meritum Waluty?