Licenta 2016 Marketing

Is this your test? Login to manage it. If not, you can build a test just like it.

1.
1 point
Motivele de cumpărare sau necumpărare pot avea determinări:
2.
1 point
Elementele social-psihologice stau la baza modelului:
3.
1 point
Deprinderile modale se referă la:
4.
1 point
Persoana care face o evaluare a ofertei de bunuri este:
5.
1 point
Care dintre următoarele afirmații este adevărată ?
6.
1 point
Schimbarea statului demografic este o etapă a procesului de:
7.
1 point
Apariţia unor evenimente neaşteptate influenţează, de regulă:
8.
1 point
Sentimentul mulţumirii de sine este propriu:
9.
1 point
Care din următoarele au o stabilitate mai mare decât depinderile?
10.
1 point
Memoria selectivă este tendinţa oamenilor, legată de informaţii:
11.
1 point
În procesul de cumpărare, motivațiile pot fi:
12.
1 point
Motivațiile negative ce influențează decizia de cumpărare sunt:
13.
1 point
Motivaţia pozitivă, exprimată prin compatibilitatea afectivă faţă de o marfă sau serviciu, defineşte:
14.
1 point
Implicarea redusă a consumatorului şi deosebirile semnificative între mărci stau la baza:
15.
1 point
Credincioşii:
16.
1 point
Prin deciziile lor de cumpărare, consumatorii influențează:
17.
1 point
Comportamentul complex de cumpărare se caracterizează prin:
18.
1 point
Gradul de departajare a unui produs faţă de cele ale altor produse reprezintă:
19.
1 point
Intenţiile de cumpărare:
20.
1 point
Atenţia selectivă este tendinţa oamenilor legată de informaţii:
21.
1 point
Elementele raţional-economice stau la baza modelului:
22.
1 point
Perspectiva dinspre interior spre exterior este proprie:
23.
1 point
Care din următoarele constituie o dezvoltare a motivaţiei?
24.
1 point
Stabilirea unei valori de întrebuinţare pentru fiecare atribut este o etapă a procesului de:
25.
1 point
Fenomenul dezordinii publicitare este proprie:
26.
1 point
Oferta diferenţiată pentru fiecare segment de consumator este proprie strategiei marketingului:
27.
1 point
Principalele determinări comportamentale ale consumatorului sunt:
28.
1 point
Formele de manifestare a comportamentului cumpărătorului în procesul de cumpărare a mărfurilor sau serviciilor, care au dobândit caracter de repetabilitate, se referă la:
29.
1 point
Există o cooperare între:
30.
1 point
Locul de origine al studiului comportamentului consumatorului este:
31.
1 point
Stimulii slabi declanşează:
32.
1 point
Calitatea mărfurilor sau serviciilor care satisfac cerinţele consumatorilor, generează:
33.
1 point
Persoana care iniţiază propunerea de cumpărare într-o organizaţie este:
34.
1 point
Cauzele ce conduc la un anumit comportament de cumpărare și consum, sunt:
35.
1 point
Principala calitate a unui eşantion în cercetările de piaţă o constituie:
36.
1 point
Procesul de învăţare inconştientă este reflectat în:
37.
1 point
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
38.
1 point
Producătorii:
39.
1 point
Teoria ”stimul – reacție” este întâlnită:
40.
1 point
Care dintre personalităţile de mai jos, nu este un specialist cunoscut şi consacrat în marketing?
41.
1 point
Una din formele curente de studiere a pieței este dată de:
42.
1 point
Familia de procreare a consumatorului cuprinde:
43.
1 point
Elementele mixului de marketing sunt componente ale:
44.
1 point
Cauza acțiunii de cumpărare rezidă în:
45.
1 point
Nevoia nesatisfăcută:
46.
1 point
Tendinţa de a selecta din nou acelaşi produs care a oferit satisfacţii este reflectată în:
47.
1 point
Comportamentul obişnuit de cumpărare se caracterizează prin:
48.
1 point
Percepţia poate fi:
49.
1 point
Decizia instantanee de cumpărare se realizează în:
50.
1 point
Aplicarea concepţiei de produs prezintă unele excese: