Test Java

Is this your test? Login to manage it. If not, you can create a test just like it.

2.
1 point
Jeżeli obiekty danej klasy mają być Wykorzystywane przez wiele wątków to należy wybrać klasę:
3.
4.
1 point
Adapter lub adapter'y związane z obsługą zdarzeń pochodzących od klawiatury to :
5.
1 point
Jeśli w klasie metoda main nie zostanie oznaczona jako statyczna
6.
1 point
Jak nazywa się klasa służąca do przechowywanie liczb całkowitych 32-bitowych ?
7.
1 point
Metoda close() znajduje się w :
8.
1 point
Jak nazywa się klasa służąca do przechowywanie liczb całkowitych 64-bitowych ?
9.
1 point
10.
1 point
11.
1 point
Wyjątek można zgłosić poprzez :
12.
1 point
13.
1 point
14.
1 point
Klasy które przechowują obiekty zgodnie z określonym porządkiem to:
15.
1 point
16.
1 point
Które z Poniższych parametrów programu jar pozwalają stworzyć archiwum
17.
1 point
18.
1 point
W jaki sposób konstruktor klasy pochodnej może wywołać konstruktor klasy pochodnej :
19.
1 point
Listener lub Listener'y związane z obsługą zdarzeń pochodzących od klawiatury to :
20.
1 point
Asercje:
21.
1 point
Które zdanie jest Prawdziwe
22.
1 point
Jak jest Początkowa wartość lokalnych zmiennych :
23.
1 point
Do java.nio metoda mark() występuje w klasie związanej z:
24.
1 point
Abstrakcyjna Klasa bazowa wszystkich klas reprezentujących wejściowy strumień bajtów to
25.
1 point
W języku SQL do usuwania Danych służy instrukcja :
26.
1 point
W klasie Thread Metoda ,która będzie wykonywała się współbieżnie nazywa się
27.
1 point
Po klasie InetAddress Dziedziczą klasy :
28.
1 point
Klasa Error dziedziczy bezpośrednio po :
29.
1 point
Metody pozwalający synchronizować dostęp przy pomocy monitora to :
30.
1 point
31.
1 point
Źródłem strumienia może być
32.
1 point
33.
1 point
34.
1 point
35.
1 point
Klasa MulticastSocket dziedziczy po :
36.
1 point
Która podanych poniżej tekstów jest zgodny z konwencją nazewniczą stosowaną w Javie dla oznaczana atrybutów niestatycznych
37.
1 point
W Javie Interfejs może zawierać :
38.
1 point
39.
1 point
Dodanie obiektu klasy implementującej runnable do kolejki zdarzeń w celu synchronicznego wywoła wywołanie metody run() (poczekanie na jej zakończenie ) może zrealizować wywołując :
40.
1 point
Abstrakcyjna klasa odpowiadająca za odczyt strumienia znaków (Unicode) to :
41.
1 point
Czego nie można zrobić za pomocą klasy file
42.
1 point
Aby możliwe było posortowanie tablicy obiektów trzeba:
43.
1 point
Interfejs Deque zawiera metody umożliwiające realizację zachowywania zgodnego z :
44.
1 point
Klasa RuntimeExeception dziedziczy bezpośrednio po
45.
1 point
Ile parametrów posiada konstruktor Domyślny
46.
1 point
47.
1 point
Metody o nazwach delete i insert znajdują się w
48.
1 point
Wskaż najbardziej ogólne interfejsy z pakietu java.util związane z kolekcjami to :
49.
1 point
50.
1 point