Tema 6 (1)

Is this your test? Login to manage it. If not, you can generate an assessment just like it.

1.
1 point
Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan objektif penubuhan Koridor Raya Multimedia?
I E-dagang
II E-perubatan
III Sekolah Bestari
IV Sekolah Wawasan
2.
1 point
Kepentingan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC) ialah
3.
1 point
Kesan negatif kemajuan sistem perhubungan di Malaysia ialah
I maklumat yang tidak ditapis
II mengancam keselamatan negara
III meningkatkan bilangan siswazah
IV meningkatkan bilangan pencuri
4.
1 point
Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar?
I pencemaran laut
II gelongsoran tanih
III ekosistem terganggu
IV penemuan spesies flora baharu
5.
1 point
Keperluan pengangkutan kereta api dari Taiping ke Port Weld pada awalnya dikaitkan dengan
6.
1 point
Antara berikut, yang manakah kesan positif kemajuan dalam sistem perhubungan di Malaysia?
I memperoleh maklumat dengan cepat dan mudah
II mempercepatkan urusan keselamatan
III mempercepatkan cetak rompak
IV memudahkan dan mempercepatkan rawatan
7.
1 point
Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat perkembangan telekomunikasi?
I mudah memperoleh bahan tidak bermoral
II keselamatan negara terancam
III cetak rompak perisian komputer
IV maklumat pendidikan yang banyak
8.
1 point
Antara berikut, yang manakah merupakan alat perhubungan awal di Malaysia?
I Jong
II Beduk
III Ketuk-ketuk
IV Burung merpati
9.
1 point
Antara berikut, yang manakah menerangkan kesan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia?
I kegiatan ekonomi diperluaskan
II wujudnya dunia tanpa sempadan
III bertambahnya migrasi antarabangsa
IV mempercepatkan penerimaan maklumat
10.
1 point
Mengapakah pengangkutan udara penting kepada pembangunan Malaysia?
I mewujudkan peluang pekerjaan
II menambahkan eksport barangan
III menjimatkan penggunaan bahan api
IV meningkatkan kemasukan pelancong
11.
1 point
Apakah langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas?
I melebarkan jalan raya
II mengurangkan import kenderaan
III membina lebih banyak jejambat
IV membina lebuh raya bertingkat
12.
1 point
Antara kemudahan yang disediakan oleh Pelabuhan Pasir Gudang adalah
I Limbungan untuk membina dan membaiki kapal
II Mengeksport gas asli cecair
III Terminal minyak sawit
IV Kemudahan kontena
13.
1 point
Bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan Koridor Raya Multimedia?
I Cyberjaya
II Kajang
III Klang
IV Putrajaya
14.
1 point
Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sekolah bestari?
I mementingkan kebudayaan
II berfungsi sebagai pusat perhubungan
III lengkap dengan peralatan multimedia
IV pengurusan sekolah menjadi lebih cekap
15.
1 point
E-dagang, E-perbankan dan E-pembelajaran berkaitan dengan peranan ICT dalam kegiatan
I kewangan
II perdagangan
III perindustrian
IV pendidikan
16.
1 point
Apakah kesan pembinaan pelabuhan terhadap alam sekitar?
I kejadian pasang surut terganggu
II proses pemendapan ombak giat
III pencemaran air laut meningkat
IV mengancam kehidupan akuatik
17.
1 point
Perkhidmatan manakah berkaitan dengan MEASAT?
I internet
II siaran TV
III pengangkutan udara
IV talian telefon tempatan
18.
1 point
Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di pantai barat Semenanjung lebih padat?
I kegiatan ekonomi
II tanah pamah yang luas
III migrasi penduduk
IV bebas daripada angin monsun
19.
1 point
Antara yang berikut, yang manakah kepentingan pengangkutan udara di Malaysia?
I memendekkan jarak perjalanan
II menjimatkan masa perjalanan
III menggalakkan pelancongan
IV darjah ketersampaian tinggi
20.
1 point
Kebaikan menggunakan pengangkutan laut pada masa kini ialah