Professionalism test- September

Is this your test? Login to manage it. If not, you can create a quiz just like it.

1.
10 points
נהג מתקשר למוקד השירות, הוא מספר כי בנסיעה הפרטית האחרונה שלו הוא שם לב שסגר את הנסיעה במזומן, למרות שהלקוח לא שילם במזומן וצריך לחייב אותו. מה תהיה תשובתך לנהג? כיצד תפעל?
2.
10 points
הנהג מתקשר למוקד ואומר כי צריך לבטל את הנסיעה הפרטית מאחר והלקוח לא עונה.
הנהג בדרך לנסיעה וטרם הגיע למקום האיסוף.
כיצד תנחה את הנהג להשתמש בפיצ'ר של ביטול נסיעה?
3.
10 points
נהג מתקשר בנוגע לנסיעה עסקית שביצע לפני כשעה.
הנהג מציין בפניך כי מחיר הנסיעה אינו תקין.
הנסיעה בוצעה מתל אביב להרצליה.
כיצד תבדוק האם המחיר של הנסיעה הגיוני?
4.
10 points
נהג מתקשר למוקד, הוא העלה נוסע מהרחוב והוא רוצה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלו.
כיצד תנחה את הנהג והלקוח להשלים את הפעולה?
5.
10 points
נהג מתקשר בנוגע לנסיעה עסקית שהרגע סיים והוא מציין בפניך כי יעד הנסיעה השתנה במקום לת"א לרמת גן. כיצד תעדכן את יעד הנסיעה?
6.
10 points
החל מתאריך 22.9 אנו נתחיל בהגרלות של רכבי סקודה אוקטביה עבור הנהגים שלנו.
כיצד הנהג יכול להכנס להגרלה?
7.
10 points
נהג מתקשר אליך ומספר לך כי יש לו נסיעה עתידית מרשפון לנתב"ג בעוד חצי שעה.
הנהג מבקש ממך שתכניס לו את הנסיעה כבר עכשיו מאחר והוא מעוניין לנסוע ללקוח והוא רוצה לראות את מסלול הנסיעה.
כיצד תפעל?
8.
10 points
נהג מתקשר למוקד השירות בנוגע לנסיעה עסקית שביצע יום קודם.
הנהג אינו מרוצה ממחיר הנסיעה, הנסיעה בוצעה מת"א לראשון לציון.
מה תהיה תשובתך לנהג?
9.
10 points
נהג שריין עצמו על נסיעה עתידית. מהו הזמן שבו הנהג יוכל לקבל את הנסיעה אוטומטית לאפליקציה?
10.
10 points
לקוח מתקשר למוקד השירות, הוא מסביר שאשתו נסעה אתמול במונית שהזמינה והנהג הטריד אותה מינית.
מה עליך לעשות במקרה זה?