Omrekenen 2E (11-10-16)

Is this your test? Login to manage it. If not, you can generate an assessment just like it.

1.
1 point
Reken om: 3,8 L = ... mL (milliliter)
2.
1 point
Reken om: 136 mg (milligram) = ... dg (decigram)
3.
1 point
Reken om: 0,0073 km = ... m
4.
1 point
Reken om: 0,339 mm = ... m
5.
1 point
Reken om: 92 L = ... cm3
6.
1 point
Reken om: 24 m2 = ... dm2
7.
1 point
Reken om: 0,075 ton = ... kg
8.
1 point
Verschillende goede antwoorden mogelijk.
Kruis alle goede antwoorden aan.

Reken om: 600 cm3 = ...
9.
1 point
Welke eenheid ontbreekt?

0,341 dm3 = 341 ...
10.
1 point
Noteer de ontbrekende eenheid.

0,88 L = 88 ...
11.
1 point
Waar of niet waar?

1200000 mm3 water past in een 1 L fles.
12.
1 point
Reken om: 1995 cL = ... L
13.
1 point
Reken om: 40,95 mg = ... ug (microgram)
14.
1 point
Verschillende goede antwoorden zijn mogelijk.
Kruis alle goede antwoorden aan.

1 liter is hetzelfde als ...
15.
1 point
Reken om: 90882 cm2 = ... dm2
16.
1 point
Waar of niet waar: 2,8 dL = 2,8 dm3
17.
1 point
Reken om: 0,025 m3 = ... L (liter)
18.
1 point
Reken om: 0,0044 dm3 = ... cm3
19.
1 point
Er kunnen verschillende antwoorden goed zijn.
Kruis alle goede antwoorden aan.

Reken om: 8 L (liter) = ...
20.
1 point
Reken om: 87 dm2 = ... m2
21.
1 point
Reken om: 4020 mm2 = ... m2
22.
1 point
Reken om: 90,17 m3 = ... dm3
23.
1 point
Verschillende goede antwoorden mogelijk.
Kruis alle goede antwoorden aan.

Noteer de ontbrekende eenheid: 118 cL (centiliter) = 1,18 ...
24.
1 point
Waar of niet waar?

1 ton = 1000 kg, maar ook:
1 ton = 1000 euro
25.
1 point
Reken om: 1275 g = ... kg
26.
1 point
1 milliliter (1 mL) is hetzelfde als
27.
1 point
2,56 km = ... dm
28.
1 point
Reken om: 0,94 m2 = ... mm2
29.
1 point
Reken om: 89 cm3 = ... dm3
30.
1 point
Reken om: 0,00224 dm2 = ... m2