an2ff

Is this your test? Login to manage it. If not, you can generate an assessment just like it.

1.
1 point
Care sunt sarcinile tipice ale TI?
2.
1 point
Descifraţi TI:
3.
1 point
Ce este componenta din Microsoft oficiu?
4.
1 point
Ce se poate crea cu Impress?
5.
1 point
Care este componenta din Microsoft office care se ocupa cu prezentarile?
6.
1 point
Enumeraţi domeniile de aplicare ale TI:
7.
1 point
Ce este prezentarea electronica
8.
1 point
Ce este prezentarea electronică?
9.
1 point
Descifraţi TI&C
10.
1 point
Cîte sunt etapele realizării unei prezentări electronice.
11.
1 point
Cite etape are realizarea prezentarii electronice?
12.
1 point
CALCULATOARELE CARE AU ARIE DE RASPUNDERE FOARTE MARE SUNT LEGATE PRINTR-O RETEA DE TIP
13.
1 point
Cite momente importante are prezentarea electronica?
14.
1 point
schitele mesajelor electronice sunt salvate in cutia postala SPAM
15.
1 point
In cite moduri este diversificat procesul de comunicare?
16.
1 point
Ce este impress?
17.
1 point
De ce este nevoie de TIC?
18.
1 point
Ce este Impress?
19.
1 point
Care sunt servicile GOOGLE?
20.
1 point
Care a fost numele iniţial al tehnologiei ICT?
21.
1 point
Enumerati etapele realizarii unei prezentari electronice.
22.
1 point
Cu ce se ocupă specialiştii din domeniul IT?
23.
1 point
Care sunt componentele unei prezentari electronice?
24.
1 point
Ce este prezentarea electronică?
25.
1 point
Cite etape are prezentarea electronica?
26.
1 point
Care sunt perspectivele persoanelor din domeniul IT?
27.
1 point
Cind sa creat Disc Google?
28.
1 point
Cite momente importante are o prezentare electronic?
29.
1 point
Ce este Open Office.org?
30.
1 point
Ce este o prezentare electronica:
31.
1 point
Pot fi utilizate TI şi TIC în domeniul:
32.
1 point
Descifraţi IAC
33.
1 point
Definitie Static
34.
1 point
furnizorul de serviciul internet se semneaza ?